Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb

 do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

 

Starostka obce Koryta podle § 15 odst. 1 zákona 247/1995 Sb. v platném znění, o volbách Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

o z n a m u j e :

 

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční  dne 20. a  21. října 2017, a to  v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku KORYTA je volební místnost – obecní úřad.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství   ČR   (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti   stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  
  4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Korytech, dne 2. října 2017                                Mgr. Lenka Součková

                                                                                            starostka

Vyvěšeno: 4. 10. 2017

Datum sejmutí: 21. 10. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět