Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Blízké okolí

   Evropsky významná lokalita : Kaňon střely

  • Kaňon dolního toku Střely od Nebřezin u Plas po Dolní Hradiště nedaleko soutoku s Berounkou.  

 

  • Hluboce zaříznuté údolí Střely je výrazným krajinným fenoménem. Díky nepřístupnému terénu se zachovaly poměrně přirozené lesní porosty odrážející diverzitu stanovištních podmínek. Pozoruhodné je velké zastoupení suťových lesů minimálně ovlivněných lidskou činností. Významný je i výskyt skalních biotopů a řady chráněných druhů cévnatých rostlin.

 

  • Významné druhy cévnatých rostlin: jedle bělokorá (Abies alba), oměj pestrý (Aconitum variegatum, kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), tařice skalní (Aurinia saxatilis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), rozchodník velký (Hylotelephium maximum), jalovec obecný (Juniperus communis), hrachor horský (Lathyrus linifolius), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), prvosenka jarní (Primula veris), jetel alpínský (Trifolium alpestre).

 

  • Významné druhy živočichů: krasec Buprestis haemorrhoidalis, tesařík Phymatodes pusillus, výr velký (Bubo bubo).  

 

Výhled na jihozápad

   Vyhlídka na levém břehu řeky Střely

  • Vyhlídka se nachází v Čečínském polesí, na levém břehu řeky Střely, v západní části evropsky významné lokality Kaňon Střely.

Hlavní vyhlídka

   Zřícenina hradu Libštejn

  • Zřícenina hradu se nachází 10 km jižně od Kralovic (mezi Plzní a Rakovníkem), na pahorku v údolí řeky Berounky, při jejím pravém břehu.

Liblín

  Hromnické jezírko

  • Hromnické jezírko (nebo též Červené jezírko) je přírodní památka u Hromnice. Jezírko o šířce 130 m, délce 190 m a hloubce až 18 m vzniklo 60 m pod úrovní okolního terénu závalem odvodňovací štoly krátce po zastavení těžby břidlice.